Samen puzzelen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat naast persoonsgegevens, aantekeningen over persoonlijke omstandigheden, en de therapie ook eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners. 

Dit betekent onder meer dat ik: 

 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb 
 • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens 
 • mijn uiterste best doe om uw privacy te waarborgen 
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 • als behandelend therapeut van uw kind, als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier van uw kind. De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. bij beëindiging van de therapie of verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor eventuele overname wanneer ik zou komen te overlijden. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen en u informeren. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren. 

 • de factuur wordt per e-mail in PDF verstuurd 
 • naam, adres en woonplaats van u of uw kind 
 • geboortedatum van u of uw kind · de datum van de behandeling 
 • een korte omschrijving van de behandeling en de bijbehorende prestatiecode. 
 • de kosten van het consult 

Privacy bij communicatie via e-mail en WhatsApp

Voor de onderlinge communicatie zal gebruik gemaakt worden van e-mail of WhatsApp, waarbij het noemen van persoonlijke gegevens zoveel mogelijk beperkt zal worden.