Samen puzzelen

Om onze kwaliteit te waarborgen zijn we in het bezit van een Post HBO opleiding tot speltherapeut en zijn we geregistreerd in het Register Vaktherapie. Werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie worden door hen getoetst. Tevens is er jaarlijks nascholing op het gebied van PsychoSocialeBasiskennis.

Wij houden ons aan het beroepsprofiel van NVvS en FVB. Daarnaast hebben wij een SKJ registratie. Het Kiwa keurmerk voor zzp’er is in ons bezit. Dit is voor ouders en opvoeders een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers.

Jaarlijks volg ik scholing om mijn kennis te vergroten en te verdiepen.

 • Samen puzzelen is geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd:Registratienummer 100018787.
  De herregistratie jeugd- en gezinsprofessional is in januari 2023 goedgekeurd.
 • Samen puzzelen is ook in het bezit van het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute (EVC) van ‘vakbekwame Jeugd- en Gezinsprofessional’.
 • Samen puzzelen is geregistreerd in het RBCZ HBO, Register Beroeps- beoefenaren Complementaire Zorg, Kinder – en jongerentherapeuten register, onder licentiecode 209243R.
 • Samen puzzelen is aangesloten bij NIBIG, Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, onder nummer 526998.
 • Samen puzzelen is aangewezen zorgaanbieder alternatieve zorg Zorgverzekeraar VGZ.
 • Samen puzzelen heeft een vermelding op ikzoekchristelijkehulp.nl.
 • Samen puzzelen is Kiwa gecertificeerd.
 • Samen puzzelen is aangesloten bij Jeugdmatch.
 • Opleidingen en Nascholingen zijn op deze pagina te vinden.