Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf jaar. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel en komt u er samen niet uit. Samen puzzelen kan hierbij helpen.
Het gebeurt alle ouders wel eens; er is 'iets' met je kind aan de hand en je weet even niet hoe te handelen. Het is dan lastig uit de situatie te stappen. In dit geval is het fijn om met een onafhankelijk persoon naar de situatie te kijken.
Voor veel kinderen en jongeren met een beperking of stoornis is begeleiding in praktische of sociale situaties fijn. Samen puzzelen kan met uw kind vaardigheden (in)oefenen of een dag(deel) op pad gaan.
Wanneer uw kind of jongere op sociaal- emotioneel gebied problemen ervaart, kan speltherapie worden ingezet. Ik vind het fijn om samen te puzzelen zodat de ander het leven weer aankan