Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf jaar. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel en komt u er samen niet uit. Samen puzzelen kan hierbij helpen.
Voor veel kinderen en jongeren met een beperking of stoornis is begeleiding in praktische of sociale situaties fijn. Samen puzzelen kan met uw kind vaardigheden (in)oefenen of een dag(deel) op pad gaan.
Wanneer uw kind of jongere op sociaal- emotioneel gebied problemen ervaart, kan speltherapie worden ingezet. Ik vind het fijn om samen te puzzelen zodat de ander het leven weer aankan
Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.
Moeder Teresa