Samen puzzelen

FVB is de Federatie Vaktherapeutische Beroepen: een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen, waarvan speltherapie deel uitmaakt. Geregistreerde vaktherapeuten staan hier ook vermeld.

De door de FVB geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen aangesloten speltherapeut.