Ervaringen

Je had snel door wat L voor kind was en kon goed met hem overweg en andersom. Hij heeft zich in een jaar tijd goed ontwikkeld.
Ouders L., 6 jaar.

E. heeft in de afgelopen periode veel vooruitgang geboekt op het gebied van spraak en sociaal emotionele ontwikkeling. Haar zelfvertrouwen is gegroeid.
Ouders E., 4 jaar.

Onze dochter heeft door het volgen van dit traject meer zelfvertrouwen gekregen en weet beter wie ze is, wat ze wil en waar ze goed in is. Ze staat opener in het gezin en kan zaken beter loslaten.
Moeder van J.,13 jaar.

Onze dochter ging met ontzettend veel plezier naar speltherapie en ze vond het erg jammer dat het traject is afgerond.
Moeder van L, 10 jaar. 

De speltherapie heeft ons zoontje, maar ook onszelf geholpen door de praktische tips die eruit kwamen en die we konden inzetten in de dagelijkse omgang. We werden op een prettige manier betrokken door de voortgangsgesprekken, waarin we hoorden wat er gebeurde tijdens de therapie en waarin we onze vragen konden stellen.
Ouders van T, 6 jaar.