Praktische informatie PGB Begeleiding

Kennismakingsgesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in Samen puzzelen is een -geheel vrijblijvend en kosteloos- kennismakingsgesprek mogelijk. We bespreken of de werkwijze aansluit bij de vraag en uw kind. Ook kunt u kijken of de klik er is. Als dat zo is maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek met de ouder(s)
Het doel van de intake is om de hulpvraag en de verwachtingen af te stemmen . Voorafgaand aan het gesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd. Tijdens het intakegesprek gebruiken we deze vragenlijst als leidraad en is er ruim de tijd om te vertellen en vragen te stellen. We zullen dan ook Samen puzzelen door het begeleidingstraject te bespreken en verdere afspraken daarover te maken.

Tarieven

Het tarief voor begeleiding vanuit de WLZ is per 1 januari 2021 €65,29 per uur.

Vergoedingen

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is een financiële regeling waarmee u zelf zorg en hulp kunt inkopen. Voor een PGB heeft u een indicatie nodig van het CIZ of van bureau jeugdzorg en een beschikking van het zorgkantoor. Met een PGB bent u vervolgens vrij in de keuze bij wie u zorg af neemt en bent u ook verantwoordelijk voor de juiste besteding van het toegekende bedrag aan noodzakelijke zorg. Het kan ook zijn dat u de begeleiding aanvraagt en zelf bekostigd.

Samen puzzelen is voor regio Midden Holland gecontracteerd voor het bieden van begeleiding en specialistische begeleiding. Dit betekent dat er een vergoeding is vanuit de volgende gemeenten:

  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Gouda
  • Krimpenerwaard
  • Waddinxveen
  • Zuidplas