Praktische informatie ouderbegeleiding

shutterstock_88432099

Kennismakingsgesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in Samen puzzelen is een -geheel vrijblijvend en kosteloos- kennismakingsgesprek mogelijk. U kunt ervaren of het tussen ons klikt en of u denkt dat ik iets voor u kan betekenen. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Mocht uw kind al aangemeld zijn voor een kindercoachingstraject dan komt het kennismakingsgesprek te vervallen.

Intakegesprek met de ouder(s)
Het doel van de intake is om de hulpvraag en de verwachtingen helder te krijgen. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd. Tijdens het intakegesprek gebruiken we deze vragenlijst als leidraad en is er ruim de tijd om te vertellen en vragen te stellen.

Coaching
Als de hulpvraag van de ouder(s) helder is kunnen we verdere afspraken maken over het traject, hoe vaak u nodig denkt te hebben en hoe lang. Als u voldoende handvatten heeft ronden we het traject af.

Locatie
Alle gesprekken vinden in principe in de praktijk van Samen puzzelen plaats.