Praktische informatie kindercoaching

Werkwijze

De werkwijze  voor  het kindercoaching traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent in Samen puzzelen is een -geheel vrijblijvend en kosteloos- kennismakingsgesprek mogelijk. We bespreken of de werkwijze aansluit bij de vraag en uw kind. Ook kunt u kijken of de klik er is. Als dat zo is maken we een afspraak voor een intakegesprek.

  • Intakegesprek met de ouder(s)

Het doel van de intake is om de hulpvraag en de verwachtingen helder te krijgen. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd. Tijdens het intakegesprek gebruiken we deze vragenlijst als leidraad en is er ruim de tijd om te vertellen en vragen te stellen.

  • Coaching sessies

Praktischeinformatie2Na het intakegesprek volgen de coaching sessies met het kind. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies.

Terwijl het kind tekent, ontspannen aan tafel zit of bijvoorbeeld met blokken bouwt maken we kennis met elkaar, bespreken we de hulpvraag en het doel van de sessies.
Indien de hulpvraag van de ouder(s) en het kind verschilt, staat de hulpvraag van het kind centraal.
In de vervolgsessies worden verschillende methodieken gehanteerd. Denk hierbij aan:
• spelvormen; o.a. gezelschapsspelen,  ‘Het kinderkwaliteitenspel’, om inzicht te krijgen in hoe een kind naar zichzelf kijkt. Het kind leert zo waar hij/ zij goed in is, wat zijn valkuilen zijn en samen kunnen we dan kijken wat het kind nodig heeft om andere kwaliteiten te kunnen ontplooien.

Ook gebruik ik  ‘eigenwijsjes’; dit zijn kaartjes waarop een korte, krachtige zin staat die je een steuntje in de rug kan geven. Het kaartspel ‘Grok’ dat gevoelens en behoeften weergeeft kan ik gebruiken voor kinderen vanaf 8 jaar. De volgende thema’s zijn erin verwerkt: samenwerken, zelfwaardering, eigenwaarde, sociaal- emotionele vaardigheden, delen , communiceren, jezelf en elkaar beter leren kennen, respectvol gedrag,, zelfinzicht, zelfvertrouwen, geweldloos communiceren, taalontwikkeling, interactie, contact maken, uiten van emoties.

• creatieve werkvormen;
• coachingsmethodieken zoals Kids’ Skills. Dit is een speelse, praktische methode om vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen;
• metaforen.

Het kind ontdekt op deze manier wat wél goed gaat en hoe het voor hem/haar nog beter kan worden.

Ouders spelen een hele belangrijke rol, zowel voor het kind dat u het beste kent als voor de veranderprocessen van het kind. Een kind kan niet veranderen zonder dat het daartoe toestemming heeft van zijn oudersMocht u  behoefte hebben aan opvoedondersteuning,  dan bekijken we uw situatie en hoe u daar als ouder(s) mee om kunt gaan.

  •  Tussenevaluatie

Na ongeveer 4 sessies met het kind volgt er een tussenevaluatie met de ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt besproken of er vervolgsessies nodig zijn en  of dat het traject afgerond kan worden.

  • Afrondend gesprek

Na afloop van het coachingstraject volgt een afrondend gesprek. We bespreken dan de mogelijkheid van een evaluatiegesprek  na een maand waarin we  de stappen die het kind gemaakt heeft kunnen bekijken en ons richten op de toekomst.

Locatie

De gesprekken en sessies vinden in de praktijk plaats.

Geheimhouding

Informatie, door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de coaching. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht, vanwege beroepsgeheim, na toestemming van het kind.

Vergoedingen

Verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden coaching/training als u een aanvullend pakket heeft: u dient dit te checken bij uw eigen verzekeraar. Ik ben geregistreerd bij de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. Het registratienummer bij ABvC is 117782.
Vergoeding voor begeleiding kan vanuit een Persoons Gebonden budget (PGB). Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, informeer dan of u de gemaakte kosten voor kindercoaching kunt aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Samen puzzelen is voor regio Midden Holland gecontracteerd voor het bieden van begeleiding (45A48) en specialistische begeleiding (45A53). Dit betekent dat er een vergoeding is vanuit de volgende gemeenten:

  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Gouda
  • Krimpenerwaard
  • Waddinxveen
  • Zuidplas

Tarieven

Een kennismakingsgesprek (max 30 min) is kosteloos.
Voor het intakegesprek, oudergesprekken en kindercoachingsessies is het tarief €65,-
Het genoemde tarief geldt ook voor verslaglegging voor derden.

Reiskosten

Indien er reiskosten gemaakt worden door Samen puzzelen worden deze in rekening gebracht (€0,25 per km). Binnen een straal van 5 km rond de praktijk worden er geen reiskosten in rekening gebracht.

Belangrijk

Eventuele klachten graag eerst met de kindercoach bespreken. Wanneer dit niet voldoende is, kunt u een beroep doen op de SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. De folder voor clienten vindt u op hun site en/of via de daar geplaatste pdf.