Interessante links

abvc_logo_v
ABvC (Algemene beroepsvereniging voor Counselling)
De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

persaldoPersoonsgebonden budget
Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

logo-headerZorgwijzer
Zorgwijzer geeft een overzicht van vergelijkingsresultaten van zorgverzekeringen weer. Tevens wordt er informatie gegeven over de verschillende zorgvergoedingen.

NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten) Nvvs_logo
De NVVS is de beroepsberoepsvereniging voor speltherapeuten die kinderen met sociale en emotionele problemen helpen. Speltherapie wordt ingezet bij kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kijk voor meer informatie naar een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=fAgZVcublWc&feature=youtu.be.

FVB
FVB is de Federatie Vaktherapeutische Beroepen: een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen, waarvan speltherapie deel uit maakt. Geregistreerde vaktherapeuten staan hier ook vermeld.FVB