COVID-19 – Maatregelen

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona virus nemen we onze verantwoordelijkheid en volgen we de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid op.

Met ingang van 11 mei zijn face-to-face contacten in de praktijk weer mogelijk als we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid. Daarnaast is het gebruik van beeldbellen via Therapieland mogelijk.

Dat betekent voor de praktijk:

Ziekteverschijnselen

 • Bij verkoudheid, niezen en hoesten wordt gevraagd om thuis te blijven en gaat de afspraak in de praktijk niet door. Hiervoor kan korter dan 24 uur voor de afspraak afgemeld worden. Daar zullen geen no-show kosten voor gerekend worden.
 • Bij corona-gerelateerde klachten (meer dan 38 graden koorts, met luchtwegklachten of hoesten) van gezinsleden blijven de kinderen ook thuis.
 • Als de therapeut zelf verkoudheids- of ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), wordt de afspraak afgezegd.


Hygiëne en omgang

 • We schudden geen handen in de praktijk.
 • Kinderen komen alleen naar de praktijk, of worden door één persoon naar de praktijk gebracht.
 • Hoesten of niezen doen we in de elleboog.
 • Indien er papieren zakdoekjes nodig zijn, worden die direct na gebruik in de afgesloten prullenbak gegooid in de spelkamer. Daarna worden de handen gewassen.
 • Ouders komen niet mee de spelkamer in, en wachten liever ook niet.
 • We wassen onze handen voorafgaand én na afloop van de therapiesessies, met zeep wat hiervoor in de praktijk klaar staat.
 • We houden ons aan de 1,5 meter afstand in contact met kinderen ouder dan 12 jaar en gebruiken een plexiglas scherm. We proberen deze afstand zo veel mogelijk te houden met kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Tijdens de oudergesprekken in de praktijk zullen we gebruik maken van een plexiglas scherm.
 • Ook wordt gevraagd het gebruik van het toilet, waar mogelijk, te vermijden.
 • In de praktijk is een schoonmaaklijst aanwezig

 

Spelkamer

 • Er wordt wat meer tijd tussen de afspraken gepland, om onderling contact te vermijden. Het geeft ook extra en noodzakelijke tijd om materialen, oppervlakten en deurklinken schoon te maken.
 • Speelgoed dat moeilijk schoon te maken is wordt (tijdelijk) verwijderd uit de spelkamer.
 • Het overige speelgoed, materialen en oppervlakten zullen zo goed mogelijk schoongehouden worden, maar het is niet mogelijk om alles te desinfecteren tussen de verschillende therapiesessies.
Geplaatst in Uncategorized